Ανακοινώσεις: Υποβολή Προσφορών

Προμήθεια Μοτέρ (Air Blower) για θάλαμο νηματικής ροής Telstar AV-100 ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 22-04-2021

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  Βιολογίας
του Πανεπιστημίου Πατρών,   με  Έδρα  την Πάτρα
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια .
Προμήθεια και εγκατάσταση ανταλλακτικού (μοτέρ ανεμιστήρα) στο Laminar Flow της εταιρείας TELSTAR model AV-100 (s/n 7782)

 

Επισυναπτόμενα: 

Προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 22-04-2021

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΧΗΜΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
του Πανεπιστημίου Πατρών,   με  Έδρα   το  ΡΙΟ
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στις παρακάτω προμήθειες

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 14-04-2021

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα την
Πάτρα – Ρίον ,προτίθεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την παροχή
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε θέματα Πληροφορικής του Τμήματος

Επισυναπτόμενα: 

Προμήθεια ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ – ΕΙΔΩΝ COVID ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 27-03-2021

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  του Πανεπιστημίου Πατρών, με Έδρα το ΚΟΥΚΟΥΛΙ

Επισυναπτόμενα: 

Προμήθεια: ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ – ΕΙΔΩΝ CONID-19. ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 26-03-2021

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ του Πανεπιστημίου Πατρών , με ΄Έδρα το  ΡΙΟ .

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια  των παρακάτω ειδών
ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Αντισηπτικό χεριών, αλκοoλούχο, σε μορφή gel με 70% οινόπνευμα, αντλία (500ml)  14

Προμήθεια ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ – ΕΙΔΩΝ COVID ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 23-03-2021

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL BODERM 70 % ALKOOLI 1000 ML    36
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL BODERM 70 % ALKOOLI 1000 ML    25
ΜΑΣΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΔΙΠΛΗ     800

Επισυναπτόμενα: 

Προμήθεια ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ – ΕΙΔΩΝ COVID ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 23-03-2021

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια :
1.    α) ΓΑΝΤΙΑ Ελαστικά Latex μίας χρήσης με πούδρα (συσκευασία 100 τεμ) Size L 11 Τεμ. , Size M 35         Τεμ , Size Small 34 Τεμ .

Επισυναπτόμενα: 

Προμήθεια Αντισηπτικών ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 21-03-2021

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ του Πανεπιστημίου Πατρών , με ΄Έδρα  το ΡΙΟΝ
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών (υλικών σχετικών με την καθαριότητα και την υγιεινή):

Επισυναπτόμενα: 

Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 21-03-2021

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
του Πανεπιστημίου Πατρών,   με  Έδρα  την ΠΑΤΡΑ
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παρακάτω Προμήθεια  Πετρελαίου Θέρμανσης  (σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή που επισυνάπτεται )

 

ΚΑΕ:…1611Α

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια Αντισηπτικών ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 20-03-2021

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Πατρών,   με  Έδρα   το   ΡΙΟΝ
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια Αντισηπτικών Ειδών Υγιεινής λόγω Covid 19 (σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα )

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες