Ανακοινώσεις: Υποβολή Προσφορών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Επανέκδοση των ετήσιων πιστοποιητικών ελέγχου των εγκατεστημένων ανελκυστήρων στα κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών για δύο έτη»

 24.775,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.

 στο κεντρικό πρωτόκολλο 

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Επείγουσα προμήθεια και τοποθέτηση θωρακισμένων θυρών στο κτίριο του Τμ. Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι»

  5.394,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

  Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.

  στο κεντρικό πρωτόκολλο 

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 14-12-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ του Πανεπιστημίου Πατρών.

• Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια Εργασιών κατασκευής και εγκατάστασης τριών σταθερών χωρισμάτων σε εργαστηριακούς χώρους του Τμήματος Επιστήμης Υλικών

ΚΑΕ: 0419Α

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Ημερ. Λήξης 14-12-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Διοίκησης Τουρισμού
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών Η/Μ εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Πατρών στις εγκαταστάσεις του πρώην ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας, για το διάστημα 01/12/2020 έως 15/03/2021»

 24.787,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

 στο κεντρικό πρωτόκολλο

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 14-12-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 14-12-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 14-12-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια αγαθών/παροχή υπηρεσιών:

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 13-12-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια αγαθών/παροχή υπηρεσιών:

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 13.12.2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια αγαθών/παροχή υπηρεσιών:

Σελίδες