Ανακοινώσεις: Υποβολή Προσφορών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ »

  2.108,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

   Προσφορές δεκτές  μέχρι και την Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

   στο κεντρικό πρωτόκολλο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Χ477-R6NETAPP»

 5.952,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιούλιου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

 στο κεντρικό πρωτόκολλο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ, ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ W.C. ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΑΤΡΑ (ΡΙΟ) ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟ»

 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

 στο κεντρικό πρωτόκολλο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΑΤΡΑ (ΚΟΥΚΟΥΛΙ), ΑΜΑΛΙΑΔΑ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ , ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ»

  10.006,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

  Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

  στο κεντρικό πρωτόκολλο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

   15.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

   Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την 31η  Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

   στο κεντρικό πρωτόκολλο 

Για την προμήθεια παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Ημ. ληξης 26-7-20

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ    Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την προμήθεια παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Ημ. ληξης 26-7-20

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ    Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικό μηχανήματος για το Τμήμα Νοσηλευτικής Γραμματεία Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών.Ημ. ληξης 26-7-20

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια  Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα ψηφιακής τεχνολογίας με ενσωματωμένες λειτουργίες αντιγραφής εκτύπωσης σάρωσης & fax με τις παρακάτω προδιαγραφές:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υποχρεωτική Απαίτηση
Ανάλυση τουλάχιστον 1200 x 1200

Για την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων για το Τμήμα ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ.Ημ. ληξης 21-7-2020

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι Εργαστηριακών Αναλωσίμων υλικών:

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών.Ημ. ληξης 21-7-2020

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 5 κλιματιστικών μονάδων που θα εγκατασταθούν  στο Τμήμα Χημείας με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες