Ανακοινώσεις: Υποβολή Προσφορών

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω Ημερ. Λήξης 10-12-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Διοίκησης Τουρισμού
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Πληροφοριακών Συστημάτων και Προβλέψεων στον Τουρισμό
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω Ημερ. Λήξης 9-12-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων & Συστημάτων
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000 ,00 Εευρώ και άνω Ήμερ. Λήξης 9-12-2020 υρώ και άνω.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω Ημερ. Λήξης 9-12-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια Εργασιών ανακαίνισης χρωματισμών εσωτερικών επιφανειών σε χώρους του Τμήματος, συνολικής επιφάνειας περίπου 350 μ2.

ΚΑΕ: 0419Α

Προϋπολ.  1.612,00 Ευρώ

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 7-12-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ … Αρχιτεκτόνων Μηχανικών…………………………………………  του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημ ληξης 7-12-2020

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ……………………………………………………………….……………………    ΜΟΝΑΔΑ ………………………………..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημ ληξης 7-12-2020

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημ ληξης 3-12-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανανέωση ετήσια ανανέωση λογισμικού vmware ΕΙΒ που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Μηχανικών Η.Υ και Πληροφορικής.

ΚΑΕ:0433A

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημ ληξης 3-12-2020

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημ ληξης 3-12-2020

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                                 
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες