Ανακοινώσεις: Υποβολή Προσφορών

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 21-7-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ …      Αρχιτεκτόνων Μηχανικών                     ……………………  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ……………………………………………………………….……………………    ΜΟΝΑΔΑ ………………………………..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την προμήθεια μελανιων για το Τμήμα Νοσηλευτικής ημ. ληξης 21-7-2020

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια  μελανιών για εκτυπωτή συνολικού Προϋπολογισμού 1.380,00 ευρώ που θα χρησιμοποιηθούν από το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος της Νοσηλευτικής , σύμφωνα με την παρακάτω κατάσταση:
ΜΟΝΤΕΛΟ   ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 15-7-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ:  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 15-7-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (αφορά όσα εργαστήρια του Τμήματος έχουν ακατακύρωτα είδη στην κατηγορία Γενικής Χρήσης/Υαλικά/Πλαστικά για το 2019)
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 13-7-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ …..Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ   ………Τομέας Διοίκησης & Οργάνωσης
ΜΟΝΑΔΑ ………………………………..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. ΗΜ. ΛΗΞΗς 13-7-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ …..Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ   ………Τομέας Διοίκησης & Οργάνωσης
ΜΟΝΑΔΑ ………………………………..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 13-7-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Ημ. ληξης 6-7-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΧΗΜΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ……………………
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 ευρώ και άνω.Ημ. ληξης 6-7-20

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 2-7-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
του Πανεπιστημίου Πατρών

Σελίδες