Ανακοινώσεις: Υποβολή Προσφορών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Χωματουργικές εργασίες για καθαρισμό χώρων, αποκομιδή μπαζών και διαμορφώσεις χώρων με επιχωση και διάστρωση κηπευτικού χώματος για πυροπροστασία σε διάφορα σημεία εντός της Παν/λης»

Προϋπολογισμός : 13.020,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Προσφορές μέχρι και την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00 στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών

Σελίδες