Ανακοινώσεις: Υποβολή Προσφορών

Για την παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. λήξης 25-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την προμήθεια αγαθών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 25-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του λογισμικού ψηφιοποίησης βιομηχανικών διαδικασιών INDUST IoT Control που θα χρησιμοποιηθεί στο Τμήμα Μηχανικών Η.Υ και Πληροφορικής.

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Ημερ. Λήξης 25-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γεωπονίας…………………………………………………………………………  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Φυσιολογίας και θρέψης φυτών ………………………….……………………    ΜΟΝΑΔΑ ………………………………..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών συστημάτων B.M.S.- A΄ Φάση έτους 2020 διάρκειας ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού»

   19.042,68 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

   Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την 25/11/2020 και ώρα 11:00 π.μ.

   στο κεντρικό πρωτόκολλο 

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 24-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Ημερ. Λήξης 22-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
ΤΟΜΕΑΣ: ΣΑΕ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Συστημάτων & Αυτομάτου Ελέγχου

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Ημερ. Λήξης 22-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ …..Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ   ………Τομέας Διοίκησης & Οργάνωσης
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Ημερ. Λήξης 22-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ………Επιστήμης των Υλικών     του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια Εργασιών αποκατάστασης φθαρμένων δαπέδων με σανίδες P.V.C. σε χώρους του Τμήματος, συνολικής επιφάνειας 120 μ2, , όπως οι επισυναπτόμενες προδιαγραφές .

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. ημερ. Λήξης 19-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ …..Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ   ………Τομέας Διοίκησης & Οργάνωσης
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 19-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ -
ΜΟΝΑΔΑ -
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες