Ανακοινώσεις: Υποβολή Προσφορών

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 12-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΠΑΤΡΩΝ.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παρακάτω  Παροχή Υπηρεσιών:
Για Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεων – Προκηρύξεων του Πανεπιστημίου  Πατρών στον Ελληνικό Τύπο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Ημερ. Λήξης 11-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια αγαθών/παροχή υπηρεσιών:

Συντήρηση, επίβλεψη και καθαρισμός σκάφους Εργαστηρίου Οικολογίας.

ΚΑΕ: 0881Α

Προϋπολ. : 1.242 ευρώ

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Hμερ. Λήξης 11-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ:  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ       ΕΡΓ/ΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
                                   κα Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΠ)
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια αγαθών/παροχή υπηρεσιών:

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών Η/Μ εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Πατρών στις εγκαταστάσεις του πρώην ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας, για το διάστημα 01/12/2020 έως 15/03/2021»

  24.787,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

  Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

  στο κεντρικό πρωτόκολλο 

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 12-11-2020 Ορθή επανάληψη

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Διοίκησης Τουρισμού
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Πληροφοριακών Συστημάτων και Προβλέψεων στον Τουρισμό
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 9-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ … Αρχιτεκτόνων Μηχανικών…………………………………………  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ……………………………………………………………….……………………    ΜΟΝΑΔΑ ………………………………..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 9-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ … Αρχιτεκτόνων Μηχανικών…………………………………………  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ……………………………………………………………….……………………    ΜΟΝΑΔΑ ………………………………..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 08-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ … Αρχιτεκτόνων Μηχανικών… του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 08-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ … Αρχιτεκτόνων Μηχανικών…………………………………………  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ……………………………………………………………….……………………    ΜΟΝΑΔΑ ………………………………..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Για παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 08-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σελίδες