Ανακοινώσεις: Υποβολή Προσφορών

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ JSTOR

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια τριών ενοτήτων/συλλογών της βάσης δεδομένων JSTOR που θα διατεθεί από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης στην πανεπιστημιακή κοινότητα για ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς σκοπούς

βάσης δεδομένων JSTOR

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια τριών ενοτήτων/συλλογών της βάσης δεδομένων JSTOR που θα διατεθεί από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης στην πανεπιστημιακή κοινότητα για ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς σκοπούς.

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες