Ανακοινώσεις: Υποβολή Προσφορών

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Ημερ. Λήξης 27-10-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την προμήθεια αγαθών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερομ. Λήξης 27-10-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής  του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 600 τεμαχίων οδηγού σπουδών (βιβλίο) συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργικής του επιμέλειας:
με διάσταση σελίδας :18*20

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερομ. Λήξης 26-10-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ       ΧΗΜΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ……………………………-…..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην Επισκευή:
Συστήματος παραγωγής υπερκαθαρού νερού TKA Smart2Pure 

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια εκπαιδευτικών αδειών χρήσης Λογισμικού «Adobe Suite για ένα έτος»

  19.600,00 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

  Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 23/10/2020 και ώρα 11:00 π.μ.

  στο κεντρικό πρωτόκολλο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Συντήρηση και επισκευή ψυκτικού θαλάμου, στο ισόγειο του κτιρίου “Βόρειο Χημείας”»

  12.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

   Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 21 ΟκτωΒρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

   στο κεντρικό πρωτόκολλο     

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ-2020»

 ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΤΗ ΣΕΛIΔΑ  ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

 ΣΤΟΝ Α/Α 5  Η ΛΕΞΗ PVC ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΟΡΘΟ LAMINATE 

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια 345 Νοσηλευτικών κοστουμιών. Ημερ. Λήξης 20-10-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ……ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ……………………………………………
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ………ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ   
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 21-10-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: -
ΜΟΝΑΔΑ: -
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια για το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 Η ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ»

 24.676,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

 στο κεντρικό πρωτόκολλο 

Για την παροχή υπηρεσιών, μέχρι του ποσού αξίας 2500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερ. Λήξης 19/10/2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ Επίκ. Καθ. Παναγιώτης Πελέκης
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σελίδες