Ανακοινώσεις: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΠΑΖΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ »

  15.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

   Προσφορές  μέχρι και την  25η  Ιουνίου 2020, Hμέρα Πέμπτη,  και ώρα 11:00 π.μ.

   στο κεντρικό πρωτόκολλο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ»

   2.644,92  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

    Προσφορές  μέχρι και την  19 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.   

    στο κεντρικό πρωτόκολλο    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια συσσωρευτών για την υποστήριξη λειτουργίας συστημάτων UPS – H/Z του Πανεπιστημίου Πατρών»

  Π: 1507

  39.946,60€  συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

 17/6/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «MYOKTONIA, ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ, ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ WC KAI AΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ »

  4.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

  Προσφορές  δεκτές  μέχρι και την  1η  Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. 

  στο κεντρικό πρωτόκολλο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΡΙΟ Δ΄ΚΛΙΝΙΚΩΝ »

  

   13.503,60€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

   Προσφορές μέχρι και την  27η   Μαϊου 2020 και ώρα 11:00 

   στο κεντρικό πρωτόκολλο   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ»

   16.120,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

   Προσφορές μέχρι και την Τετάρτη 26  Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

   στο κεντρικό πρωτόκολλο 

Σελίδες