Ανακοινώσεις: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ»

   16.120,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

   Προσφορές μέχρι και την Τετάρτη 26  Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

   στο κεντρικό πρωτόκολλο 

Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για το έργο «ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 2019 -2020»

  ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΩΣ ΑΝΩ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΡΙΣΤΗΚΕ 

  ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ Η ΤΡΙΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

   24.056,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

   Προσφορές  μέχρι και την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

   στο κεντρικό πρωτόκολλο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ»

     6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

     Προσφορές μέχρι και την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

     στο κεντρικό πρωτόκολλο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

  2.604,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

  Προσφορές  δεκτές  μέχρι και την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.  

  στο κεντρικό πρωτόκολλο   

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ (ΠΛΑΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΙΚΟΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΝ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

 ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ (ΠΛΑΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

  2.480,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

  Προσφορές  μέχρι και την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.  

  στο κεντρικό πρωτόκολλο   

Σελίδες