Ανακοινώσεις: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

  16.047,34 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

   Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 30/9/2020 και ώρα 11:00 π.μ. 

   στο κεντρικό πρωτόκολλο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

   12.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

    Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την  Πέμπτη   1/10/2020 και ώρα 11:00 π.μ.

    στο κεντρικό πρωτόκολλο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

   2.666,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

   Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την   Πέμπτη 1 /10/2020 και ώρα 11:00 π.μ. 

   στο κεντρικό πρωτόκολλο  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ «Λειτουργικές παρεμβάσεις στο κτίριο Κ38 για τη μεταφορά υποδομών του τμήματος Επιστήμης των Υλικών»

    E: 1508

    71.136,56€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

     6/10/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παραδόσεως των προσφορών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ COVID-19»

   3.000,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

   Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

   στο κεντρικό πρωτόκολλο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»

   2.950,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

   Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την 18/9/2020 και ώρα 11:00 π.μ. 

   στο κεντρικό πρωτόκολλο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ»

   12.201,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

   Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

   στο κεντρικό πρωτόκολλο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ) ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝ/ΛΗΣ ΣΕ ΠΑΤΡΑ ΡΙΟ ΚΑΙ ΚΟΥΚΟΥΛΙ, ΑΜΑΛΙΑΔΑ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ Η ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ»

 6.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

 στο κεντρικό πρωτόκολλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

   16.155,84€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

   Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την  Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

   στο κεντρικό πρωτόκολλο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Η/Ζ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ »

   8.940,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

   Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την 27/8/2020 και ώρα 11:00 π.μ. 

   στο κεντρικό πρωτόκολλο 

   

Σελίδες