Ανακοινώσεις: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ "ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (2018) "

  E: 1466

  74.374,46 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

  15/5/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ " ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ"

    E: 1465

    23.557,52 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

   10/5/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ " ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ"

    Ε : 1464

    74.374,46 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ    

    8/5/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ    

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΑΥΡΙΟ 15/3/2018 ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ (ACCESS CONTROL) ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ 

"Η όλη εγκατάσταση θα συνοδεύεται με εγγύηση καλής λειτουργία τουλάχιστον δύο (2) ετών.

Για τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος θα υποβάλει κατάλληλη υπεύθυνη δήλωση."

Σελίδες