Ανακοινώσεις: Προπτυχιακά

Πρόγραμμα ορκωμοσίας προπτυχιακών φοιτητών

Πρόγραμμα ορκωμοσίας προπτυχιακών φοιτητών

Επισυναπτόμενα: 

Πρόγραμμα ορκωμοσίας προπτυχιακών φοιτητών

Επισυνάπτεται το  Πρόγραμμα των Τελετών Ορκωμοσίας των προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας, της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Πρόγραμμα ορκωμοσίας προπτυχιακών φοιτητών

Επισυνάπτεται το  Πρόγραμμα των Τελετών Ορκωμοσίας των προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας, της εξεταστικής περιόδου του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Πρόγραμμα Ορκομωσίας Προπτυχιακών Φοιτητών

Επισυνάπτεται το  Πρόγραμμα των Τελετών Ορκωμοσίας των προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας, της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.
Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τις Γραμματείες των αντιστοίχων Τμημάτων:

Ανακοίνωση – Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών 2016-17

Από 22 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2016 η ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής από τους πρωτοετείς φοιτητές ακ. έτους 2016-17

Τελετές Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών

Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 στην Αίθουσα Ι 4 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου στου Πανεπιστημίου Πατρών

Νέο Πρόγραμμα Τελετών Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών

Επισυνάπτεται νέο πρόγραμμα των Τελετών Ορκωμοσίας (στα Τμήματα της Πάτρας) των προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας, της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.

Επισυναπτόμενα: 

Τελετές ορκωμοσίας προπτυχιακών φοιτητών

29 Μαρτίου - 20 Απριλίου 2016

Σελίδες