Ανακοινώσεις: Προπτυχιακά

Ημερομηνίες εγγραφών πρωτοετών φοιτητών

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με τα αποτελέσματα εισαγωγής των κατηγοριών αποφοίτων Γενικού Ημερήσιου Λυκείου και ημερήσιου ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄ (κατηγορίες 90% και 10%), με τη γενική σειρά εισαγωγής, ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄ (ημερήσιου και εσπερινού)

Λογότυπος Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόγραμμα Ορκωμοσιών Προπτυχιακών Φοιτητών Ιουλίου 2013

Την περίοδο 17 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2013 θα πραγματοποιηθούν οι ορκωμοσίες των προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών. Το πρόγραμμα των Ορκωμοσιών του Ιουλίου 2013 επισυνάπτεται.

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας: Εκπαιδευτική Επίσκεψη Φοιτητών

Εκπαιδευτική Επίσκεψη Φοιτητών στην «ΛΟΥΞ Μαρλαφέκας Α.Β.Ε.Ε.» - Τρίτη 04/06/2013

Λογότυπος Πανεπιστημίου

Τελικό πρόγραμμα Ορκωμοσιών Απριλίου 2013

Την περίοδο 4 έως 22 Απριλίου 2013 θα πραγματοποιηθούν οι ορκωμοσίες των προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το τελικό πρόγραμμα των Ορκωμοσιών του Απριλίου 2013 επισυνάπτεται στο σχετικό ιστότοπο.

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων

Λογότυπος Πανεπιστημίου Πατρών

Ορκωμοσίες Απριλίου 2013

Την περίοδο 4 έως 22 Απριλίου 2013 θα πραγματοποιηθούν οι ορκωμοσίες των προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται στο σχετικό ιστότοπο.
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων

Σελίδες