Ανακοινώσεις: Προπτυχιακά

Ημερομηνίες εγγραφών πρωτοετών φοιτητών

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με τα αποτελέσματα εισαγωγής των κατηγοριών αποφοίτων Γενικού Ημερήσιου Λυκείου και ημερήσιου ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄ (κατηγορίες 90% και 10%), με τη γενική σειρά εισαγωγής, ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄ (ημερήσιου και εσπερινού)

Λογότυπος Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόγραμμα Ορκωμοσιών Προπτυχιακών Φοιτητών Ιουλίου 2013

Την περίοδο 17 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2013 θα πραγματοποιηθούν οι ορκωμοσίες των προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών. Το πρόγραμμα των Ορκωμοσιών του Ιουλίου 2013 επισυνάπτεται.

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας: Εκπαιδευτική Επίσκεψη Φοιτητών

Εκπαιδευτική Επίσκεψη Φοιτητών στην «ΛΟΥΞ Μαρλαφέκας Α.Β.Ε.Ε.» - Τρίτη 04/06/2013

Λογότυπος Πανεπιστημίου

Τελικό πρόγραμμα Ορκωμοσιών Απριλίου 2013

Την περίοδο 4 έως 22 Απριλίου 2013 θα πραγματοποιηθούν οι ορκωμοσίες των προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το τελικό πρόγραμμα των Ορκωμοσιών του Απριλίου 2013 επισυνάπτεται στο σχετικό ιστότοπο.

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων

Λογότυπος Πανεπιστημίου Πατρών

Ορκωμοσίες Απριλίου 2013

Την περίοδο 4 έως 22 Απριλίου 2013 θα πραγματοποιηθούν οι ορκωμοσίες των προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται στο σχετικό ιστότοπο.
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων

Εγγραφή των εισαγομένων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Στο σχετικό ιστότοπο επισυνάπτεται η εγκύκλιος σχετικά με τις εγγραφές των αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδ. έτους 2012-2013, καθώς και η Υπουργική Απόφαση κύρωσης των πινάκων εισαγομένων.

Εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό

Οι υποψήφιοι με τις ειδικές κατηγορίες των Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 εγγράφονται από 8 έως 15 Οκτωβρίου 2012.

Παράταση εγγραφών πρωτοετών φοιτητών

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών παρατείνονται έως  και την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2012.

Η Αντιπρύτανης

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού 
Άννα Ρούσσου
 

Σελίδες