Ειδήσεις

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρυσσει την πλήρωση νέων θέσεων Καθηγητών

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας.