Ψηφιακές υπηρεσίες για Φοιτητές: Ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου

UPnet ID

Ο λογαριασμός με τη μορφή username και password που χρησιμοποιείται για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών. Παρέχεται σε έντυπο κατά την πρώτη εγγραφή του προπτυχιακού φοιτητή από τη Γραμματεία του. Στους μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς φοιτητές μετά από αίτηση στο http://mussa.upnet.gr/. Πληροφορίες και Γραφείο Αρωγής στο http://www.upnet.gr/

Hλεκτρονική γραμματεία

https://progress.upatras.gr/

Εγγραφή, ανανέωση εγγραφής, δήλωση μαθημάτων, πρόσβαση στην καρτέλα και πολλές άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχει το υποσύστημα της ηλεκτρονικής Γραμματείας του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος του Ψηφιακού Άλματος. Γραφείο Αρωγής στο itdesk@upatras.gr[Δείτε τα Τμήματα που ισχύει]

eclass

http://eclass.upatras.gr/

Πρόσβαση στο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων του Τμήματος ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου παρέχει η πλατφόρμα ηλεκτρονικών μαθημάτων Open eClass. Δείτε τη λίστα των ηλεκτρονικών μαθημάτων.

Ακαδημαϊκή ταυτότητα

http://academicid.minedu.gov.gr/

Ακαδημαϊκή ταυτότητα και δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (πάσο) σε μία κάρτα

email

http://mail.upnet.gr/

Πανεπιστημιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την επικοινωνία φοιτητών με διδάσκοντες και το Πανεπιστήμιο.

Εύδοξος

http://eudoxus.gr/

Ηλεκτρονική πλατφόρμα επιλογής συγγραμμάτων για όλους τους φοιτητές

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

http://www.lis.upatras.gr

Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και αναζήτησης σε βιβλιογραφικές βάσεις καθώς και ψηφιακές συλλογές ανοικτής πρόσβασης.

Λογισμικό

Άδειες λογισμικού για ακαδημαϊκή χρήση χωρίς κόστος ειδικά για φοιτητές

Υπολογιστικό νέφος της εκπαίδευσης (cloud)

http://okeanos.grnet.gr/

Υπηρεσίες Cloud Google και Microsoft για εκπαιδευτικά ιδρύματα