Για την Εγγραφή σου:

Αφού ολοκληρώσεις την εγγραφή σου στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΘ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 157104/Α3/21-9-2018 εγκύκλιο και την υπ'αριθμ. Φ.253/139394/Α5/31-8-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2774/2016)  εισέρχεσαι από 26 Σεπτεμβρίου 2018 έως 3 Οκτωβρίου 2018 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος του Πανεπιστημίου Πατρών eggrafes.upatras.gr συμπληρώνεις τα στοιχεία σου και ολοκληρώνεις τη διαδικασία για την απόκτηση πρόσβασής σου στις ψηφιακές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνά με τις οδηγίες που αναφέρονται εδώ.

Ειδικές Κατηγορίες:

  • Ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης: Ακολουθείτε την διαδικασία εγγραφής όπως αναφέρετε παραπάνω.Επιπλέον για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα πρέπει να ακολουθήσετε και τις οδηγίες εδώ.
  • Ειδική κατηγορία Αθλητών: Την εγκύκλιο για την εισαγωγή των διακριθέντων αθλητών/τριων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα την βρείτε εδώ.
  • Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε.: Για την προθεσμία εγγραφής στις Σχολές επιτυχίας των εισαγομένων στις Σχολές, Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (Υπουργική Απόφαση) επισημαίνεται ότι για τους εν λόγω υποψηφίους δεν εφαρμόζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής στο ΥΠΕΘ. Την σχετική Εγκύκλιο θα την βρείτε εδώ