Ανακοίνωση διαγωνισμού εργολαβίας: "Αποπεράτωση παλαιότερης εργολαβίας ανακαίνισης τουαλετών στο Γενικό Τμήμα"

Responsible: 
E-mail: 
Phone: 
2610996620
Fax: