2η Προκήρυξη Προγράμματος LLP/Erasmus Placements 2011-2012

Επισυνάπτεται η 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος Erasmus Placements ακαδημαϊκού έτους 2011-2012, που αφορά πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στο εξωτερικό. Επισυνάπτονται, επίσης, η αίτηση υποψηφιότητας, τα κριτήρια επιλογής, οι χώρες και τα ποσά των τρίμηνων υποτροφιών.
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: 27η Ιανουαρίου 2012.

Responsible: 
κ. Δήμητρα Καρακώστα
Phone: 
2610 996676
2610 969036
Fax: 
2610 994441