Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Παν/μίου Πατρών δέχεται αιτήσεις ενδιαφερομένων για μεταπτυχιακές σπουδές.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Βιογραφικό σημείωμα

  1. Αναλυτική βαθμολογία και τίτλους σπουδών (επικυρωμένα)
  2. Δύο (τουλάχιστον) συστατικές επιστολές (πρωτότυπες)
  3. Αντίτυπα επιστημονικών εργασιών (εάν υπάρχουν)
  4. Αποδεικτικά στοιχεία επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας.
  5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Η επιστημονική δραστηριότητα του Τμήματος ευρίσκεται κυρίως στις περιοχές: Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Συστήματα και Αυτόματος Έλεγχος, Τηλεπικοινωνίες και Τεχνολογίας Πληροφορίας. Ηλεκτρονική και Υπολογιστές.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών ΤΚ 26500 Πάτρα τηλ.: 2610 996422, Fax 2610 991720 μέχρι 31 Ιανουαρίου  2012.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Γραμματεία ή σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.
                                                                                     Ο Πρόεδρος του Τμήματος
                                                                             Καθηγητής  Αντώνιος Τζες
 

Responsible: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
E-mail: 
Phone: 
2610-969045
Fax: