Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, Harvard - Πανεπιστήμιο Πατρών: Θέση Υποτρόφου Ερευνητή, Θερινό Σχολείο

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, HARVARD – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
 
ΘΕΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ, Θερινό Σχολείο
 
 
Το Πρόγραμμα Θερινών Μαθημάτων του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (ΚΕΣ) του Πανεπιστημίου του Harvard (23 Ιουνίου – 29 Ιουλίου 2012) προσφέρει μία (1) θέση Υπότροφου Ερευνητή/τριας του ΚΕΣ, σε Λέκτορα ή Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών με ειδίκευση στο πεδίο των Ανθρωπιστικών Επιστημών.  Ο/Η υπότροφος θα μεταβεί για μια τουλάχιστον εβδομάδα (κατά προτίμηση αρχές Ιουλίου) στην Ολυμπία ή το Ναύπλιο, όπου και πραγματοποιείται το εν λόγω πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του ο/η Ερευνητής/Ερευνήτρια θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει στα μαθήματα και όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος, να γνωρίσει και να συνεργαστεί με τους καθηγητές και να δώσει διάλεξη στους φοιτητές και καθηγητές, σχετική με την έρευνά του/της. Παράλληλα θα αποκτήσει δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στο δίκτυο των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και βιβλιοθηκών του Harvard για τους επόμενους 12 μήνες, ενώ θα λάβει από το ΚΕΣ και μία μικρή ερευνητική υποτροφία. Τα έξοδα που σχετίζονται με την μετακίνηση, διαμονή και ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο) καλύπτονται πλήρως από το ΚΕΣ.
 
Η πρόσκληση απευθύνεται στους Λέκτορες και Επίκουρους Καθηγητές της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/-ες να καταθέσουν τα παρακάτω:

  • Αίτηση συμμετοχής
  • Πλήρες βιογραφικό
  • Περίληψη του θέματος της προτεινόμενης διάλεξης (μέχρι μια σελίδα Α4)

 
Η τελική επιλογή του/της υποψήφιου/-ας θα γίνει από την αρμόδιο επιτροπή του ΚΕΣ μετά από συνέντευξη.
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 4η Μαΐου 2012. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται έντυπα στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών (υπ’ όψιν κας Ελένης Γεωργουδάκη, e-mail: intern.rel@upatras.gr), αφού πάρουν αριθμό Γενικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου.  Το βιογραφικό και η περίληψη θα πρέπει να σταλούν στην παραπάνω διεύθυνση και ηλεκτρονικά.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θερινών μαθημάτων στην ιστοσελίδα: http://www.comparative-cultures-seminar.org

Responsible: 
Ελένη Γεωργουδάκη
Phone: 
Fax: