Ψήφισμα θανάτου Αναστασίου Ζούμπου και κοινοποίηση πρακτικού 1ης Συνεδριάσεων της Συγκλήτου της 1ης αιρετής διοίκησης του Ιδρύματος με Πρύτανη τον εκλιπόντα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πάτρα 17 Ιουλίου 2012

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

 
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
 
 
Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών στην αριθ. 1047/17.7.2012 συνεδρίασή του, μετά το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥ, πρώτου Πρύτανη του Ιδρύματος και Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, η εξόδιος ακολουθία του οποίου τελέστηκε τη Δευτέρα 16 Ιουλίου τ.ε., αφού άκουσε τον Πρύτανη, ο οποίος εξήρε την προσωπικότητα και το ήθος του εκλιπόντος, ως επιστήμονος και ακαδημαϊκού διδασκάλου,
 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
 
 
α. Να αναρτηθεί μεσίστια η Σημαία του Πανεπιστημίου την Τετάρτη 18 Ιουλίου τ.ε.
β. Να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια του Πανεπιστημίου στην οικογένεια του
εκλιπόντος και
γ. Να δημοσιευθεί το παρόν στον ημερήσιο Τύπο.
 
 
 
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

Responsible: 
Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου
Phone: 
Fax: