Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ' αριθμ. 64/06.07.2012 συνεδρίασή της, αποφάσισε την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις διδασκόντων κατόχων διδακτορικού διπλώματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ./τος 407/80, στο πλαίσιο του Τακτικού Προϋπολογισμού και εφόσον υπάρξουν οι σχετικές πιστώσεις στο Τμήμα, προκειμένου να καλυφθούν εκπαιδευτικές ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, στα παρακάτω μαθήματα: (Στην παρένθεση αναγράφονται Διδακτικές Μονάδες Παραδόσεων/Διδακτικές Μονάδες Πρακτικής Άσκησης/Σύνολο Διδακτικών Μονάδων):
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (2/2/4)
 2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι ΦΥΣΙΚΗΣ (0/1/1)
 3. ΧΗΜΕΙΑ Ι (3/1/4)
 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (0/1/1)
 5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙΙ ΦΥΣΙΚΗΣ (0/1/1)
 6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ IV ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (0/1/1)
 7. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ (0/2/2)
 8. ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ (2/1/3)
 9. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ VI ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (0/1/1)
 10. ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ι (2/1/3)
 11. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΑ (2/1/3)

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (0/1/1)
 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (2/2/4)
 3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙ ΦΥΣΙΚΗΣ (0/1/1)
 4. ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (3/1/4)
 5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (0/1/1)
 6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ IV ΦΥΣΙΚΗΣ (0/1/1)
 7. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ V ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (0/1/1)
 8. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (2/1/3)
 9. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2/1/3)
 10. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (2/1/3)
 11. ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ (2/1/3)
 12. ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΥΑΛΟΙ (2/1/3)
 13. ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΒΙΟΫΛΙΚΑ (2/1/3)
 14. ΥΠΕΡΑΓΩΓΟΙ (2/1/3)

Η πρόσληψη των υποψηφίων που θα επιλεγούν τελεί υπό την αίρεση ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού θα εγκρίνει την πρόσληψη Διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 για τη διδασκαλία των προκηρυσσομένων μαθημάτων.
Παρακαλούνται όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα, να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών (τηλ. 2610 997554) του Πανεπιστημίου Πατρών για πληροφορίες των σχετικών δικαιολογητικών και την υποβολή αιτήσεων το αργότερο μέχρι 10.09.2012. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση mscisecr@upatras.gr είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση:Τμήμα Επιστήμης των Υλικών(Υπ’ όψιν κας Μ. Σκαπέρδα – Γραμματεία Τμήματος Επιστήμης των Υλικών) Πανεπιστήμιο Πατρών 26504 Πάτρα ενώ τα υπόλοιπα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στην ως άνω ταχυδρομική διεύθυνση.  Πληροφορίες και στον Ιστότοπο του Τμήματος: http://www.matersci.upatras.gr.
Η ασκούσα καθήκοντα Προϊσταμένου Γραμματείας
 Χριστίνα Κολοκυθά
 

Responsible: 
Γραμματεία Τμήματος Επιστήμης των Υλικών
E-mail: 
Phone: 
2610 997554
Fax: