Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Ιατρικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ' αριθμ. 604/16.07.2012 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012 – 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ./τος 407/80, ως κάτωθι:
 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ:

  1. Ανατομία – Νευροανατομία
  2. Φυσιολογία
  3. Κλινική άσκηση: «Εντατική Θεραπεία»

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ:

  1. Ανατομία – Νευροανατομία
  2. Φυσιολογία
  3. Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
  4. ΩΡΛ-με εξειδίκευση στην όσφρηση
  5. Κλινική άσκηση: «Εντατική Θεραπεία»
  6. Μεταμοσχεύσεις Οργάνων

 
Η πρόσληψη των υποψηφίων που θα επιλεγούν τελεί υπό την αίρεση ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού θα εγκρίνει την πρόσληψη διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 για τη διδασκαλία των προκηρυσσομένων μαθημάτων.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε., να υποβάλλουν, μέχρι 21.09.2012, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους, η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για τα οποία θα ενημερώνονται από την Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής.
Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών - Γραμματεία Ιατρικής (Πανεπιστημιούπολη 26504 Ρίο Αχαΐας), τηλ. 2610 969106, Fax.: 996103 και Iστότοπος: http://www.med.upatras.gr/
Η ασκούσα καθήκοντα Προϊσταμένου Γραμματείας
Χριστίνα Κολοκυθά

Responsible: 
Γραμματεία Ιατρικής
E-mail: 
Phone: 
2610 969106
Fax: 
2610 996103