Υποτροφία του Εθνικού Ινστιτούτου Ιστορίας της Τέχνης (ΙΝΗΑ) και του Ιδρύματος "Marc de Montalembert" σε ερευνητές από χώρες της Μεσογείου.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Ιστορίας της Τέχνης και το Ίδρυμα "Marc de Montalembert" για ερευνητές προκήρυξαν υποτροφία ύψους 8.000 ευρώ.
Απευθύνεται σε:

  • ερευνητές έως 35 ετών, την ημερομηνία λήξης της υποβολής των υποψηφιοτήτων, οι οποίοι,
  • να διαθέτουν διδακτορικό τίτλο ή αντίστοιχο ακαδημαϊκό τίτλο,
  • να κατάγονται από χώρες της Μεσογείου και
  • το ερευνητικό τους έργο να αφορά την περιοχή της λεκάνης της Μεσογείου.

Το Ίδρυμα "Marc de Montalembert" προσφέρει δυνατότητα στους υποτρόφους για διαμονή στην έδρα του στη Ρόδο.
 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.inha.fr , http://www.fondationmdm.com

Responsible: 
Phone: 
+33 01 47 03 85 81
Fax: