Δελτίο Τύπου για τη Φύλαξη του Πανεπιστημίου μας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το σχέδιο φύλαξης του Πανεπιστημίου Πατρών έχει εγκριθεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο και τη Σύγκλητο του Ιδρύματος και αποβλέπει στην προστασία και ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των φοιτητών και των εργαζομένων του Ιδρύματος.
Τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Οκτωβρίου 2012, η υπηρεσία φύλαξης του Πανεπιστημίου Πατρών παρεμποδίστηκε από κατοίκους του Κάτω Καστριτσίου να κλείσει τις θύρες της πανεπιστημιακής οδού Ο. Ελύτη, η οποία διασχίζει εγκάρσια την Πανεπιστημιούπολη. Οι παρευρισκόμενοι κάτοικοι του Κ. Καστριτσίου, όχι μόνον παρεμπόδισαν το κλείσιμο των θυρών, αλλά μερικοί εξ αυτών εξύβρισαν χυδαιότατα τις Πρυτανικές Αρχές και το Ίδρυμα. Η κλιμάκωση της έντασης αποφεύχθηκε χάριν της ψύχραιμης στάσης των Πρυτανικών Αρχών.
Με έκπληξη διαβάσαμε το Δελτίο Τύπου του Δήμου Πατρέων της 10ης Οκτωβρίου, το οποίο καλεί το Πανεπιστήμιο Πατρών να αφήσει ελεύθερη την πρόσβαση από όλες τις εισόδους, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί κριτική κατά του σχεδίου φύλαξης, υποδεικνύοντας στους επίδοξους δράστες τον τρόπο παραβίασης του πανεπιστημιακού χώρου.
Επιθυμούμε να τονίσουμε τα εξής:
α) Ουδέποτε κλήθηκαν επίσημα οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου να ενημερώσουν το Δημοτικό Συμβούλιο ενόψει της σχετικής απόφασης. Ενημέρωση της Διοίκησης του Δήμου έγινε με πρωτοβουλία των Πανεπιστημιακών Αρχών.
β) Ουδέποτε κοινοποιήθηκαν προς τις Πρυτανικές Αρχές οι σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
γ) Το σχέδιο φύλαξης του Πανεπιστημίου προβλέπει ελεύθερη πρόσβαση για πεζούς και οχήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας και ελεγχόμενη πρόσβαση στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης κατά τις νυκτερινές ώρες 0:00 έως 6:00.
δ) Η σύνδεση του Κ. Καστριτσίου με τη Κοινότητα Μαγούλας εξυπηρετείται όλο το 24ωρο και από το δρόμο παραπλεύρως του πάρκινγκ του Νοσοκομείου. Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει προτείνει τη βελτίωση αυτού του δρόμου, αλλά η λύση αυτή δεν έγινε αποδεκτή από τους εκπροσώπους του Κ. Καστριτσίου χωρίς την ταυτόχρονη διάνοιξη νέου δρόμου που θα διέρχεται πάλι μέσω της Πανεπιστημιούπολης, νοτίως της οδού Ο. Ελύτη. Το κόστος διάνοιξης μιας τέτοιας οδού είναι υψηλό, μη δυνάμενο να καλυφθεί από τον πενιχρό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου και επιπλέον θα δημιουργήσει μελλοντικά προβλήματα, παρόμοια με τα σημερινά, παραπέμποντας ουσιαστικά την επίλυση του προβλήματος στις καλένδες.
ε) Το Πανεπιστήμιο Πατρών ως ακαδημαϊκό Ίδρυμα, σεβόμενο τις αρχές που το διέπουν, δεν πρόκειται να παρασυρθεί σε «δυναμικές» λύσεις. Θα χρησιμοποιήσει κάθε ένδικο μέσο που θα προστατέψει τα δικαιώματα, το κύρος και την ασφάλειά του.

Responsible: 
Πρυτανεία Πανεπιστημίου
Phone: 
Fax: