Προκήρυξη Εκλογών για το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών

Στο σχετικό ιστότοπο επισυνάπτονται οι προκηρύξεις των  εκλογών για την ανάδειξη μελών (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΦΟΙΤΗΤΗ) του νέου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου

Responsible: 
Ε. Πέττα, Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου και Συγκλήτου
Phone: 
2610 969.039
Fax: 
2610 996.664