Έγκριση εκλογικού καταλόγου και ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών

Στο σχετικό ιστότοπο επισυνάπτονται επισυνάπτονται τα έγγραφα για:

  1. Έγκριση εκλογικού καταλόγου για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών
  2. Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών

Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου
 

Responsible: 
Ε. Πέττα, Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου και Συγκλήτου
Phone: 
2610 969.039
Fax: 
2610 996.664