Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013". Εγχειρίδιο με Βέλτιστες Πρακτικές Δράσεων του Προγράμματος.

Σας γνωρίζουμε ότι το εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βέλτιστες πρακτικές των δράσεων του Ευρωπαϊκού προγράμματος "Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013" έχει αναρτηθεί κα είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών από τον κάτωθι σύνδεσμο:
http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/DiethEuroThemOTA/programSynergas/...

Responsible: 
Δρ. Αντώνιος Καρβούνης
Phone: 
210 3744975
Fax: 
210 3744713