Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 29 - Νοέμβριος 2012).

Σας ενημερώνουμε ότι το 29ο τεύχος του δελτίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης (Νοέμβριος 2012) έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών από τον κάτωθι σύνδεσμο:
http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/DiethEuroThemOTA/deltio_diethnon_...

Responsible: 
Δρ. Αντώνιος Καρβούνης
Phone: 
210 3744975
Fax: 
210 3744713