Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ενεργού & παθητικού δικτυακού και υπολογιστικού εξοπλισμού για την κεντρική υποδομή του δικτύου του Πανεπιστημίου Πατρών και την ενίσχυση της ασφάλειας της διασύνδεσης με το δίκτυο της ΕΔΕΤ Α.Ε.

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την  "Προμήθεια ενεργού και παθητικού δικτυακού και υπολογιστικού εξοπλισμού για την κεντρική υποδομή του δικτύου του Πανεπιστημίου Πατρών και την ενίσχυση της ασφάλειας της διασύνδεσης με το δίκτυο της ΕΔΕΤ Α.Ε."
 
Ημερομηνία διενέργειας: Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 10.00 π.μ.
 
Προϋπολογισμός: 72.680,70€  συμπ. Φ.Π.Α.
 

Responsible: 
Γεωργία Γιδιάρη
Phone: 
2610969023
2610969024
Fax: 
2610992349