Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια IP τηλεφωνίας

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια IP τηλεφωνίας».
 
Ημερομηνία διενέργειας: Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012 & ώρα 11.00 π.μ.
 
Προϋπολογισμός: 64.882,50€ συμπ. Φ.Π.Α.

 

Responsible: 
Γεωργία Γιδιάρη
Phone: 
2610/969.023
2610/969.024
Fax: 
2610/992.349