Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων στην ομάδα εργασίας CAF (CONNECT Advisory Forum for ICT Research and Innovation).