Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκοντων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80
 
 
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ' αριθμ. 1/24.09.2012 συνεδρίασή της, αποφάσισε να προσκαλέσει όσους ενδιαφέρονται να διδάξουν στο ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013 και με την υποχρέωση να διεξάγουν την εξέταση των μαθημάτων της 3ης περιόδου (Σεπτέμβριος 2013), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ./τος 407/80, τα εξής μαθήματα:
 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 
-          Εισαγωγή στο Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο   (Υποχρεωτικό 1ου εξαμήνου)
-          Ξένη Γλώσσα III- INTERCULTURAL BUSINESS COMMUNICATION & CULTURAL AWARENESS                          (Υποχρεωτικό 3ου εξαμήνου)
-          Θεωρία του κόστους                         ( Υποχρεωτικό 5ου εξαμήνου)
-          Ξένη γλώσσα V-ADVANCED ACADEMIC BUSINESS ENGLISH    (Υποχρεωτικό 5ου εξαμήνου)
-     Φορολογική  Λογιστική                                        (Επιλογής 7ου εξαμήνου)
-      Τουριστικό  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ                                  (Επιλογής 7ου εξαμήνου)
-     Πολιτική και Οργάνωση  Τουρισμού                   (Επιλογής 7ου εξαμήνου)
-     Διοίκηση και Πολιτική Υγείας                                 (Επιλογής 7ου εξαμήνου)
 
     ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 
-          Προγραμματισμός Η/Υ (JAVA)                  (Υποχρεωτικό 2ου εξαμήνου)
-          Οικονομική των Επιχειρήσεων  ΙΙ              (Υποχρεωτικό 4ου εξαμήνου)
-          Ξένη Γλώσσα IV-BUSINESS COMMUNICATION   (Υποχρεωτικό 4ου εξαμήνου)
-          Κοστολογικά Συστήματα                               (Υποχρεωτικό 6ου εξαμήνου)
-          Εργατικό Δίκαιο και Εργασιακές Σχέσεις     (Υποχρεωτικό 6ου εξαμήνου)
-          Ελεγκτική                                                          (Επιλογής 6ου εξαμήνου)
-          Οικονομική του Τουρισμού                           (Επιλογής 6ου εξαμήνου)
-          Οικονομική της Υγείας                                                 (Επιλογής 6ου εξαμήνου)
-          Δίκαιο  Εμπορικών  Εταιριών και Αξιογράφων          (Επιλογής 6ου εξαμήνου)
-          Χρηματοοικονομική Οικονομετρία                              (Επιλογής 8ου εξαμήνου)
-          Συστήματα Υποστήριξης Δορυφόρων  Λογαριασμών      (Επιλογής 8ου εξαμήνου)
-     Ευρωπαϊκό  Κοινοτικό  Δίκαιο                                           (Επιλογής 8ου εξαμήνου)
 
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε., να υποβάλλουν, μέχρι 26.10.2012, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους, η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για τα οποία θα ενημερώνονται από την Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 
Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών - Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πανεπιστημιούπολη 26504 Ρίο Αχαΐας), τηλ. 2610 969988 / 969989, fax: 2610 969990, Ιστοσελίδα: www.bma.upatras.gr.
 
Η ασκούσα καθήκοντα Προϊσταμένου Γραμματείας
           
 
 
         Χριστίνα Κολοκυθά   
 

Responsible: 
Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
E-mail: 
Phone: 
2610 969988
2610 / 969989
Fax: