Βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων εσωτερικών μελών Συμβουλίου Πανεπιστημίου Πατρών

Τα βιογραφικά σημειώματα, όσων εκ των υποψηφίων εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών κατατέθηκαν στη Γραμματεία του Πρυτανικού Συμβουλίου με τη σχετική αίτησή τους, είναι αναρτημένα στις ακόλουθες διευθύνσεις:

 1. Αλεξίου Γεώργιος του Φιλίππου, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής (βιογραφικό)
 2. Αντιμησιάρη Σοφία του Γεωργίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας (βιογραφικό)
 3. Ανυφαντής Νικόλαος του Κων/νου, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής (βιογραφικό)
 4. Βοβός Νικόλαος του Ανέστη, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής (βιογραφικό)
 5. Γώγος Χαράλαμπος του Αθανασίου, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας (βιογραφικό)
 6. Ζεληλίδης Αβραάμ του Μύρωνα, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών (βιογραφικό)
 7. Θραμπουλίδης Κλεάνθης του Χρήστου, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής (βιογραφικό)
 8. Ιατρού Γρηγόριος του Αντωνίου, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών (βιογραφικό)
 9. Καλλίτσης Ιωάννης του Κων/νου, Καθηγητής Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών (βιογραφικό)
 10. Κούσουλας Νικόλαος του Θεοδώρου, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής (βιογραφικό)
 11. Κωστόπουλος Βασίλειος του Ευαγγέλου, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής (βιογραφικό)
 12. Μέγας Παναγιώτης του Δημητρίου, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας (βιογραφικό)
 13. Πανέτσος Γεώργιος του Αχιλλέα, Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής (βιογραφικό)
 14. Παπαδάς Θεόδωρος του Αθανασίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας (βιογραφικό)
 15. Ραβάνης Κων/νος του Θωμά, Καθηγητής Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (βιογραφικό)
 16. Ράλλη Αγγελική του Αγγέλου, Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (βιογραφικό)
 17. Στάϊκος Γεώργιος του Δημητρίου, Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής (βιογραφικό)
 18. Σταμέλος Γεώργιος του Βασιλείου, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (βιογραφικό)
 19. Τζές Αντώνιος του Πέτρου, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής (βιογραφικό)
 20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος του Χρήστου, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής (βιογραφικό)
 21. Χριστόπουλος Θεόδωρος του Κων/νου, Καθηγητής Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών (βιογραφικό)
Responsible: 
Ε. Πέττα, Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου και Συγκλήτου
Phone: 
2610 969.039
Fax: 
2610 996.664