Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου προδιαγραφών F.I.B.A. στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά  για την «προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου (επικαθήμενο και συναρμολογούμενο), προδιαγραφών F.I.B.A. στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο».
 
Ημερομηνία διενέργειας: Πέμπτη 25 Οκτωβρίου  2012 & ώρα 1.00 μ.μ.
 
Προϋπολογισμός: 67.305,60€ συμπ. Φ.Π.Α.

 

Responsible: 
Γεωργία Γιδιάρη
Phone: 
2610/969.023
2610/969.024
Fax: 
2610/992.349