Ενημέρωση για το σχέδιο Αθηνά

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε το Υπουργείο Παιδείας προωθεί σχέδιο αναδιαμόρφωσης του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης με τον τίτλο «ΑΘΗΝΑ». Η Σύνοδος των Πρυτάνεων στις δύο τελευταίες έκτακτες συνεδριάσεις της έχει συζητήσει το θέμα αυτό και έχει ζητήσει από το Υπουργείο να δώσει τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνουν οι συγχωνεύσεις ή και καταργήσεις (Τμημάτων/ Πανεπιστημίων), καθώς και παράταση των χρονικών περιθωρίων συζήτησης. Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει επικοινωνήσει επανειλημμένως με τους υπεύθυνους του Υπουργείου τόσο προφορικώς (τηλεφωνικά και σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις), όσο και εγγράφως (βλ. επισυναπτόμενη επιστολή), προκειμένου να πληροφορηθεί σχετικά με τη διαδικασία του σχεδίου αλλά και να διασκεδάσει φημολογίες περί κατάργησης τμημάτων του Πανεπιστημίου μας, όπως του Τμήματος Γεωλογίας και πιο πρόσφατα του Τμήματος Φιλολογίας. Και στις δύο περιπτώσεις η απάντηση των αρμοδίων είναι ότι δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο από την πλευρά τους.

Σύμφωνα με την επιστολή που στάλθηκε από τον Υπουργό κ. Αρβανιτόπουλο (η οποία παραλήφθηκε στις 19/11 -- επισυνάπτεται), τα Πανεπιστήμια καλούνται να διατυπώσουν τις απόψεις τους στο πλαίσιο του «εξορθολογισμού» του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια θα υπάρξει διαβούλευση από 15/12 – 15/2 και το σχέδιο θα οριστικοποιηθεί προκειμένου να είναι έτοιμες οι αλλαγές για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δηλώσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014.

Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Πατρών ενημέρωσαν τα μέλη της Συγκλήτου στη συνεδρίαση της Τετάρτης 21/11 και συναντήθηκαν με τους Κοσμήτορες των Σχολών καθώς και τους Προέδρους των δύο ανεξάρτητων Τμημάτων τη Δευτέρα 27/11, προκειμένου να συζητήσουν τη στάση του Πανεπιστημίου Πατρών στο θέμα αυτό. Από τη συνάντηση προέκυψε ότι οι προθεσμίες είναι εξαιρετικά ασφυκτικές σε σημείο που ο «διάλογος» να φαίνεται να έχει προσχηματικό χαρακτήρα. Ταυτόχρονα τονίστηκε ότι δεν είναι δυνατόν να καλούμαστε σε προτάσεις χωρίς να μας έχουν γνωστοποιηθεί τα κριτήρια βάσει των οποίων θα λειτουργήση η αναδιαμόρφωση των ΑΕΙ. Επομένως, είναι απαραίτητο το Υπουργείο να "ανοίξει τα χαρτιά του", πριν προχωρήσει οποιαδήποτε διαδικασία.

Η βασική θέση  που εκφράστηκε στη συνάντηση των θεσμικών οργάνων είναι η εξής:
α) Το Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύθηκε στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της ευρύτερης γεωγραφικής  περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό συγκροτήθηκε ως ένα Ίδρυμα το οποίο με το πέρασμα των ετών μπόρεσε να καλύψει ένα πλήρες φάσμα γνωστικών αντικειμένων.
β) Οι οποιεσδήποτε προτάσεις «εξορθολογισμού» είναι αντικείμενο διαβούλευσης των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου και θα πρέπει να στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα, για τα οποία πλέον αποκτάμε σαφή εικόνα καθώς μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων του. Παράλληλα, προκύπτουν χρήσιμα δεδομένα από τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων στο πλαίσιο του Ψηφιακού Άλματος.
γ) Οποιαδήποτε σοβαρή  πρόταση απαιτεί χρόνο και θα πρέπει να λάβει υπόψη της την «ταυτότητα» του Πανεπιστημίου, όπως αυτή εκφράζεται στη διακήρυξη των στόχων του και στις προγραμματικές αρχές της στρατηγικής του ανάπτυξης.

Στη συνέχεια οι Κοσμήτορες κλήθηκαν να ενημερώσουν τα Τμήματά τους, ενώ αποφασίστηκε να συζητηθεί το θέμα αυτό στην αμέσως επόμενη Σύγκλητο.

Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο χρειάζονται αντοχές και σε κάθε περίπτωση ψυχραιμία, κυρίως από την πλευρά των θεσμικών οργάνων και της Διοίκησης του Πανεπιστημίου, η οποία σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να ερμηνευθεί ως ολιγωρία ή απραξία. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης της τακτικής Συνόδου των Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στις 31/11-1/12 και θα τεθεί υπόψη του Υπουργού και των λοιπών εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.

Ο Πρύτανης

Γ. Παναγιωτάκης

Οι Αντιπρυτάνεις

Δ. Καλπαξής
Χ. Κροντηράς
Α. Ρούσσου

Responsible: 
Γραμματεία Πρυτανείας
Phone: 
Fax: