Έλεγχος για την ορθότητα των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των εκλογέων για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών

Σας παρακαλούμε να ελέγξετε την ορθότητα των ηλεκτρονικών σας διευθύνσεων, όπως αυτές αναφέρονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση. Πιθανές τροποποιήσεις ή προσθήκες να δηλωθούν μέχρι την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 14.00 στον υπάλληλο του Τμήματος Δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Προγραμματισμού και Δικτύων κ. Φώτη Παπαθανασόπουλο (τηλ. 2610-969.689, e-mail: fpap@upatras.gr).
 Συνιστάται κατά την ψηφοφορία της 7ης Νοεμβρίου 2012 να χρησιμοποιήσετε  ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανεπιστημίου Πατρών.

Responsible: 
κα Ευαγγελία Πέττα
Phone: 
2610-969039
Fax: 
2610-996664