Προσφερόμενη θέση πρακτικής άσκησης - Hungary.

This Erasmus placement offer is primarily aimed at candidates with fluent german language knowledge. Details can be found in the attached document.

Responsible: 
E-mail: 
Phone: 
Fax: