Προσφερόμενη θέση πρακτικής άσκησης - Slovakia.

Please find attached a placement offer in the field of      marketing   ,   management , media, strategy m arketing, project management

Responsible: 
E-mail: 
Phone: 
Fax: