ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
-Ειδικό Γραφείο Παροχής
Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών Υγείας
ΕΝΑΡΞΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
[1]
* Η ομάδα είναι ένας ασφαλής χώρος,
όπου άνθρωποι με διαφορετικές ιστορίες
και διαφορετικά αιτήματα για βοήθεια,
ωφελούνται από την μεταξύ τους
αλληλεπίδραση.
* Για όσους φοιτητές θέλουν να
γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να
διερευνήσουν τους τρόπους που
σχετίζονται με τους άλλους, να δεχτούν
και να προσφέρουν υποστήριξη.
ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΣ ΕΊΝΑΙ ΔΊΩΡΕΣ, ΘΑ
ΓΊΝΟΝΤΑΙ ΑΝΆ ΔΕΚΑΠΕΝΘΉΜΕΡΟ ΚΑΙ
ΞΕΚΙΝΟΎΝ:
· ΤΕΤΆΡΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2013
· ΤΕΤΆΡΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2013
· ΤΕΤΆΡΤΗ 13 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013
ΚΑΙ ΏΡΑ 19:00-21.00 ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΉ ΑΊΘΟΥΣΑ
ΣΥΓΚΛΉΤΟΥ, ΣΤΟΝ 1Ο ΌΡΟΦΟ ΤΟΥ Α΄ ΚΤΙΡΊΟΥ.
ΜΈΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΌΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΝΤΩΝ: 10
ΆΤΟΜΑ. ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΊ ΣΕΙΡΆ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ
ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΔΉΛΩΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
Για πληροφορίες και δηλώσεις
συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε
με τις _Ψυχολόγους-Συντονίστριες_ της
Ομάδας, Κ.Κ. ΓΕΩΡΓΊΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΎΛΟΥ &
ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ ΡΊΤΣΟΥ στa τηλ.: 2610 969897 & 693 6967701 & e-mails: aritsou@upatras.gr [2], gkonstantop@upatras.gr [3]
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΠΡΌΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ
ΈΦΗ ΑΝΑΛΥΤΉ
 

Responsible: 
E-mail: 
Phone: 
Fax: