ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Το Συμβούλιο του Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Πατρών στην αριθ. 7/5.4.2013 συνεδρίασή του προέβη στη συγκρότηση της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Responsible: 
Αθανασακοπούλου Θεώνη
Phone: 
2610 969.037
Fax: 
Organic Unit: