Διάκριση Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με τη διεθνή λίστα κατάταξης QS World University Ranking

Λογότυπος Πανεπιστημίου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έγκυρης λίστας κατάταξης Πανεπιστημίων QS World University Ranking που ανακοινώθηκαν για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος στις αρχές Μαΐου, το Πανεπιστήμιο Πατρών καταλαμβάνει την 5η θέση μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων και περιλαμβάνεται στα 800 καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου.

Ιδιαίτερη διάκριση γίνεται για την επίδοση του Πανεπιστημίου μας στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού όπου το Πανεπιστήμιο μας κατατάσσεται στα 100 καλύτερα του κόσμου, διάκριση που επαναλαμβάνεται τα 3 τελευταία χρόνια σύμφωνα με την ίδια λίστα για το επιστημονικό αυτό πεδίο. Επίσης για την Επιστήμη του Χημικού Μηχανικού και Επιστήμη του Περιβάλλοντος το Πανεπιστήμιο μας κατατάσσεται στα 200 καλύτερα του κόσμου.

Αξίζουν ιδιαίτερα συγχαρητήρια στους συναδέλφους και τα σχετικά Τμήματα για τη διάκριση αυτή.

Να σημειωθεί με την ευκαιρία ότι ομάδα εργασίας από στελέχη της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και της Επιτροπής Ερευνών παρακολουθεί τις κύριες διεθνείς λίστες κατάταξης των Πανεπιστημίων: QR World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities, Ranking web of Universities (Webometrics), αναλύουν τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται και τα κριτήρια με βάση τα οποία προκύπτει η κατάταξη και εισηγούνται στρατηγικές για τη βελτίωση της θέσης μας.

Είναι προφανές ότι διάκριση ενός Πανεπιστημίου με βάση ανεξάρτητους διεθνείς φορείς, εγκυροποιεί τη θέση ότι το Πανεπιστήμιό μας αποτελεί κέντρο αριστείας, και πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα στοιχεία αυτά από τις αντίστοιχες ακαδημαϊκές μονάδες (Εργαστήρια,Τμήματα, κλπ) στις ιστοσελίδες και τα έντυπα τους, ενώ είναι χρήσιμο να γίνεται αναφορά σε στοιχεία τέτοιου είδους, όταν γίνονται αιτήματα χρηματοδότησης ερευνητικών δράσεων, υποδομών κλπ.

Θα γίνει προσπάθεια και από το Πανεπιστήμιο να υπάρχει αναφορά στις κεντρικές ιστοσελίδες μας στη θέση του Πανεπιστημίου μας στη διεθνή κατάταξη για να είναι εύκολη η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.

 

Νίκος Αβούρης

Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης

Oι πληροφορίες από τη λίστα QS World University Ranking : http://www.topuniversities.com

Responsible: 
Πρυτανεία Πανεπιστημίου
Phone: 
Fax: