Μείωση κομίστρου στις υπεραστικές μετακινήσεις των φοιτητών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

-----

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι:

Βαθμός Προτεραιότητας:

Αθήνα, 16-5-2013

Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.5/66409/Β3

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι

Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr

Πληροφορίες : Γ.Κρικώνης-Α. Γκαρίλα

Τηλέφωνο : 210-3443465, 210-3442312

Email : foitmer@minedu.gov.gr,

FAX : 210-3442365

ΠΡΟΣ: τις Γραμματείες όλων των Πανεπιστημίων

και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών

Ακαδημιών

(μέσω e-mail)

ΘΕΜΑ: Μείωση κομίστρου στις υπεραστικές μετακινήσεις των φοιτητών

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους φοιτητές σας ότι, βάσει σύμβασης που έχει συνάψει το

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με την Ομοσπονδία

Υπεραστικών ΚΤΕΛ, από τις 13/5/2013 ισχύει μείωση κατά 50% του κομίστρου στις μετακινήσεις

των φοιτητών, οι οποίοι είναι δικαιούχοι δελτίου ειδικού εισιτηρίου, με τις οδικές υπεραστικές

συγκοινωνίες που συνδέουν την έδρα της σχολής φοίτησης τους με τον τόπο μόνιμης κατοικίας

τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΗ ΖΗΓΡΑ

Εσωτερική Διανομή:

1) Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

2) Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων

3) Διεύθυνση Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης

Responsible: 
E-mail: 
Phone: 
Fax: