Έγκριση αιτήσεων προγράμματος LLP/Erasmus για Πρακτική Άσκηση

Αγαπητά Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,
 

Σας ενημερώνουμε ότι στη δράση του προγράμματος ERASMUS για πρακτική άσκηση, υποβλήθηκαν 81 αιτήσεις ενδιαφέροντος, εκ των οποίων 8 από υποψήφιους διδάκτορες, 12 από μεταπτυχιακούς φοιτητές και 61 από προπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματός μας. Εγκρίθηκαν όλες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από την έναρξη υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης η συμμετοχή των ενδιαφερομένων ήταν υψηλότερη.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τα μέλη της επιτροπής που συμμετείχαν στη διαδικασία της συνέντευξης των δικαιούχων κ.κ. Βικάτου Ευγενία, Καραμάνο Νικόλαο, Γιαννίκο Ιωάννη, Μπεμπέλη Συμεών και Ελλούλ Ιωάννη.

Παντελής Κυπριανός

Αναπληρωτής Πρύτανη

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
 

Responsible: 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Phone: 
Fax: