Ανακοίνωση Συγκλήτου για τα θέματα εγγραφών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

α) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών στη συνεδρίασή της στις 14.11.2013 αποφάσισε τη διενέργεια των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών όλων των Τμημάτων του Ιδρύματος από 25/11/2013 μέχρι και 13/12/2013.

β) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών στη συνεδρίασή της στις 14.11.2013 αποφάσισε την παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών των πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ που επιθυμούν να καταταγούν στο Πανεπιστήμιο Πατρών για απόκτηση β’ πτυχίου μέχρι και 29/11/2013.

γ) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών στη συνεδρίασή της στις 14.11.2013 ενέκρινε το αίτημα του Τμήματος Ιατρικής περί διενέργειας πτυχιακών εξετάσεων κατά το διάστημα από 5 – 12 Δεκεμβρίου 2013. 

Ο  ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

Responsible: 
Σύγκλητος
Phone: 
Fax: 
Organic Unit: