Εγγραφές φοιτητών

Οι φοιτητές θα πρέπει να αναζητήσουν τις σχετικές ανακοινώσεις των Τμημάτων τους για τη δυνατότητα τους να πραγματοποιήσουν τις εγγραφές καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Συγκεντρωτική λίστα με τους ιστότοπους των Τμημάτων είναι διαθέσιμη στη σελίδα: http://www.upatras.gr/index/page/id/4

Responsible: 
Πρυτανεία Πανεπιστημίου
Phone: 
Fax: