Υποτροφίες Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές

 Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την προκήρυξη των υποτροφιών των Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών σε Έλληνες υπηκόους  για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ή για θερινό σεμινάριο Γλώσσας και Πολιτισμού κατά το θέρος 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν  να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. εδώ το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης.

Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στο Υ.ΠΑΙ.Θ. από τις 26-11-2013 μέχρι και τις 16-12-2013.  

Responsible: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Phone: 
Fax: