Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins - πρόσκληση ενδιαφέροντος

Στο πλαίσιο της συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Ιατρικής) και το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins των ΗΠΑ,

καλούνται οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Ιατρικής να καταθέσουν μέχρι τη Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2013, στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων (υπ’ όψιν κας Ελένης Γεωργουδάκη, τηλ.:2610997987, e-mail: intern.rel@upatras.gr)

αφού πάρουν αριθμό Γενικού Πρωτοκόλου του Πανεπιστημίου (το Γραφείο Πρωτοκόλλου βρίσκεται στο ισόγειο του Κτηρίου Διοίκησης), τα παρακάτω:

·       Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα (επισυνάπτεται)

·       Σύντομη περιγραφή των λόγων συμμετοχής, το διάστημα για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, η δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης καθώς και να δηλώνεται εάν έχει προηγηθεί συνεννόηση με το Johns Hopkins (μέχρι μία σελίδα Α4)

·       Αναλυτική βαθμολογία (για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές)

·       Βιογραφικό σημείωμα (με διεύθυνση επικοινωνίας)

·       Πιστοποιητικό αγγλικών

·       Συστατική επιστολή από ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής.

Η πρόσκληση απευθύνεται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητές του Τμήματος Ιατρικής.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών στο πλαίσιο των οικονομικών του δυνατοτήτων, θα καλύψει τα έξοδα μετακίνησης. Η έγκριση αφορά μέχρι 2 άτομα.

Η τελική έγκριση θα γίνει σε συνεννόηση με το  Πανεπιστήμιο Johns Hopkins.

 

 

Responsible: 
κ. Ελένη Γεωργουδάκη
Phone: 
2610 997987
Fax: 
2610 994441