2η Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Υποψηφιότητας Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus Placements 2013-214.

Επισυνάπτονται η πρόσκληση υποβολής των αιτήσεων, η αίτηση συμμετοχής, οι χώρες και τα ποσά των υποτροφιών καθώς και τα κριτήρια επιλογής.

Responsible: 
κ. Πολυξένη Χριστιά
Phone: 
2610 969036
Fax: 
2610 994441