Ερωτηματολόγιο υπολογισμού διοξειδίου του άνθρακα από το "Πράσινο Πανεπιστήμιο"

Η εθελοντική ομάδα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Αειφορίας και το γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πατρών έχει δημιουργήσει ερωτηματολόγιο για την συλλογή πληροφοριών με σκοπό τον υπολογισμό του διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται από τις διάφορες δραστηριότητες μέσα στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο εδώ:

https://docs.google.com/forms/d/1PPPSw5DEkunOq_HfZBr9X_0J6NiBEFEEWqGb-pnm_vc/viewform

Η συμπλήρωση του θα βοηθήσει σημαντικά την προσπάθεια βελτίωσης της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς του Πανεπιστημίου καθώς και στον προγραμματισμό των επόμενων δράσεων.

Η συμμετοχή σας είναι σημαντική! Ευχαριστούμε.

Responsible: 
Ομάδα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Αειφορίας
Phone: 
Fax: