Απολογισμός Πρυτανικών Αρχών περιόδου 2014-2020

H παρουσίαση των πρυτανικών αρχών για τον απολογισμό της περιόδου 2014-2020 είναι η ακόλουθη:

 • Παρουσίαση Καθηγήτριας κ. Βενετσάνας Κυριαζοπούλου, Πρυτάνεως

Απολογισμός Πρυτανικών Αρχών περιόδου 2013-2014

Οι παρουσιάσεις των πρυτανικών αρχών για τον απολογισμό της περιόδου 3.2013-2014 είναι οι ακόλουθες:

 • Παρουσίαση Καθηγήτριας κ. Ιωάννας Νταούλη, Αναπληρώτριας Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
 • Παρουσίαση Καθηγητή κ. Παντελή Κυπριανού, Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
 • Παρουσίαση Καθηγητή κ. Νικόλαου Αβούρη, Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης

Απολογισμός Πρυτανικών Αρχών περιόδου 2010-2014 στις 16 Ιανουαρίου 2013

Οι παρουσιάσεις των πρυτανικών αρχών για τον απολογισμό της περιόδου 2010-12/2012 είναι οι ακόλουθες:

 • Παρουσίαση Καθηγητή κ. Γεώργιου Παναγιωτάκη, Πρύτανη
 • Παρουσίαση Καθηγητή κ. Χριστόφορου Κροντηρά, Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
 • Παρουσίαση Καθηγήτριας κ. Άννας Ρούσσου, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
 • Παρουσίαση Καθηγητή κ. Δημήτριου Καλπαξή, Αντιπρύτανη Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Έρευνας

Απολογισμός Πρυτανικών Αρχών περιόδου 2006-2010 στις 21 Μαΐου 2010

Οι παρουσιάσεις των πρυτανικών αρχών για τον απολογισμό της περιόδου 2006-2010 είναι οι ακόλουθες:

 • Παρουσίαση Καθηγητή κ. Σταύρου Κουμπιά, Πρύτανη
 • Παρουσίαση Καθηγητή κ. Βασίλειου Αναστασόπουλου, Αντιπρύτανη Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Έρευνας
 • Παρουσίαση Καθηγητή κ. Δημήτριου Δουγένη, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
 • Παρουσίαση Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Ραβάνη, Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Απολογισμός Πρυτανικών Αρχών περιόδου 2006-2010 στις 22 Μαΐου 2008

Οι παρουσιάσεις των πρυτανικών αρχών για τον απολογισμό της περιόδου 2006-2008 είναι οι ακόλουθες:

 • Παρουσίαση Καθηγητή κ. Σταύρου Κουμπιά, Πρύτανη
 • Παρουσίαση Καθηγητή κ. Βασίλειου Αναστασόπουλου, Αντιπρύτανη Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Έρευνας
 • Παρουσίαση Καθηγητή κ. Δημήτριου Δουγένη, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
 • Παρουσίαση Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Ραβάνη, Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
 • Θέση των Πρυτανικών Αρχών